Login
Användare:    Lösenord:   
VISION Karlskrona
Ronnebygatan 1
371 32 Karlskrona


 
 
Nyheter från tidningen Vision:
 
 

Vision svarar på alla
dina frågor:
 
Vision Direkt: 0771 440 000
 
 
Visions hemsida:
 

VECKANS FRÅGA

2014-04-08

FRAMSTÄLLAN OM BEGÄRAN OM ARBETSMILJÖÅTGÄRD

Till Förvaltningschef Martin Olsson

        

                Äldreförvaltningen

                 Karlskrona kommun                   

FRAMSTÄLLAN OM BEGÄRAN OM ARBETSMILJÖÅTGÄRD

 

Med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6a§ framställer Vision
att åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande
arbetsmiljö för områdescheferna på äldreförvaltningen.
Vision har tidigare påtalat att det förekommit kräkningar,
trakasserier som riktar sig mot Visions chefsmedlemmar
i en sluten grupp på facebook.  Även de senaste artiklar
i media har påverkat Visions Områdeschefers arbetsmiljö negativt.
I Karlskrona kommuns riktlinjer för kommunikation framgår att:
 ”Telefon, e-post, webb och sociala medier är arbetsredskap
för medarbetarna i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Om en medarbetare vid enstaka tillfällen har behov av att använda
dessa för privat bruk, ska det ske med gott omdöme och på ett
sådant sätt att det inte stör arbetet. Det är inte tillåtet att producera,
distribuera eller ladda ner material som är kränkande eller har
inslag av till exempel  rasism , våld eller pornografi. 
Respektive chef avgör om det finns skäl att göra undantag från
denna regel.”
Med arbetstid menas att arbetstagaren står till arbetsgivarens
förfogande på arbetsstället och utför arbete, dvs det är
Arbetsgivaren som äger arbetstiden och skall således avgöra
vad arbetstiden skall användas till.
Vision anser att arbetsgivaren skall följa de riktlinjer
och lagar som finns.
Visions uppfattning är att arbetsgivaren skall vidta åtgärder
för att säkerställa att Områdescheferna har en tillfredställande
arbetsmiljö.
 

 

Vi vill ha besked om vilka åtgärder som arbetsgivaren avser att vidta,
beskedet vill vi ha före den 14/4-2014.             
Om inte tillfredsställande svar erhålls kommer vi att vända oss till
Arbetsmiljöverket för prövning.

 

Marie Petersson                                               Liselotte Mellqvist

Ordförande Vision                                           Huvudskyddsombud Vision

Tel 0455-304865                                             Tel 0455-304866

Kvittera skrivelsen och returnera denna till vision, Karlskrona.

Som ansvarig från arbetsgivaren i denna fråga har jag mottagit framställan.
Mitt svar redovisar jag i bilaga.

  

.......................................                   ..……………………..…

Mottagarens underskrift                    Datum

Kopia till: Arbetsmiljöverket

2022-09-07

Årshjul 2022

2014-04-14

Kunskapsdagarna i Karlskrona

7 maj 2014

2014-04-08

FRAMSTÄLLAN OM BEGÄRAN OM ARBETSMILJÖÅTGÄRD

Till Förvaltningschef Martin Olsson

2014-03-28

Yrkande för byte av semesterdagstillägg mot flera lediga dagar

Kommunledningsförvaltningen

2014-01-24

VISION Karlskronavdelningen

Nominering till Visions styrelse i Karlskrona

2013-11-20

Mailadresser

Information från Vision

2013-11-05

Yrkanden från Vision

Det saknas medel för arbetsmiljö och samverkansavtal

2013-10-02

Löneväxling

Vad är det?

2013-09-05

Ohållbar situation för områdescheferna

Karlskrona kommun

2013-06-19

Arbetsmiljön

Framställan till Claes Wiridén Handikappförvaltningen 2013-06-19

2013-06-19

Arbetsmiljöbrott kan ge en milijon i böter

Tidningen VISION Nyhetsbrev

2013-05-22

Information ang. fackavgifter och försäkringar.

Arbetsgivaren har i sin information bl a gått ut med att:

2013-05-06

Kallelse till TCO:S rådsmöte

Torsdagen den 30 maj kl.11:30

2013-02-27

Årsmöte den 21 mars 2013

Se vidare under Medlem

2013-02-11

Karriärcoach

Medlemsförmån

2013-01-18

NOMINERING

för val till förtroendeuppdrag i avdelningen

2012-12-18

Tjänstepensionsavtalet är uppsagt - viktigt att veta

Se länk: https://vision.se/Din-trygghet/Avtal1/Kommun-och-landsting/Forhandlingar-om-nytt-pensionsavtal-kommunal-sektor/

2012-12-18

Nytt inlägg i debatten

Vision har sagt till .... kopiera länken nedan och klistra in den i din webbläsare

Begäran om tvisteförhandling, brott mot Visions .........

Logga in på Användare och skriv in ditt Lösenord.

Har du glömt din inloggning?

Maila till vision.vision@karlskrona.se så får du ett nytt.