Login
Användare:    Lösenord:   
VISION Karlskrona
Ronnebygatan 1
371 32 Karlskrona

 
 
Nyheter från tidningen Vision:
 
 

Vision svarar på alla
dina frågor:
 
Vision Direkt: 0771 440 000
 
 
Visions hemsida:
 

VECKANS FRÅGA

VISION:s värdegrund

 
 • VISION är en demokratisk organisation och varje medlem har därför rätt till inflytande över och stöd av organisationen. 
   
 • VISION tror på individens vilja och kraft att utvecklas och att själv och gemensamt med andra ta ansvar.
    
 • VISION är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det innebär dock inte att vi är opolitiska. VISION tar ställning i frågor som är viktiga för medlemmarna. Vår arena är i första hand arbetslivet, men också frågor som berör eller påverkar arbetslivet och livet för medlemmarna. 
   
 • VISION tror på gemenskap såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort. Genom att gå samman kan vi åstadkomma mer och vi blir starkare tillsammans än var och en för sig. Gemenskapen och sammanhållningen är viktig och arbetsplatsens gemenskap är grunden för hur vi organiserar oss i VISION. 
   
 • VISION tror att mångfalden bidrar till en fackföreningsrörelse som ger ökade möjligheter till framgång och styrka. Mångfald höjer kompetensnivån och förstärker möjligheterna till god medlemsservice och ett effektivt företrädarskap. 
   
 • VISION har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna. Alla former av diskriminering och godtycke måste motverkas. 
   
 • För VISION handlar solidaritet om medkänsla och förståelse för andra.