Login
Användare:    Lösenord:   
VISION Karlskrona
Ronnebygatan 1
371 32 Karlskrona

 
 
Nyheter från tidningen Vision:
 
 

Vision svarar på alla
dina frågor:
 
Vision Direkt: 0771 440 000
 
 
Visions hemsida:
 

VECKANS FRÅGA

VISIONs program

 
Med VISIONs program tydliggör vi vår värdegrund, ideologi och vision inom nio olika områden där VISION verkar.

Programmen är ett sätt för VISION att knyta ihop sin långsiktiga vision och ideologi med den mer vardagsnära verksamhetsinriktningen. Programmen anger VISIONs grundläggande uppfattningar inom viktiga sakområden och slår fast VISIONs fackliga politik.

De nio programmen som slår fast VISIONs fackliga politik är antagna på VISIONs förbundsmöte 2008.

 
Internationella frågor 
Jämställdhet 
Ledarskap 
Lön 
Mänskliga rättigheter och likabehandling 
Sysselsättning och arbetsmarknad 
Välfärd