Login
Användare:    Lösenord:   
VISION Karlskrona
Ronnebygatan 1
371 32 Karlskrona

 
 
Nyheter från tidningen Vision:
 
 

Vision svarar på alla
dina frågor:
 
Vision Direkt: 0771 440 000
 
 
Visions hemsida:
 

VECKANS FRÅGA

 
I Karlskrona kommun finns det 11 förvaltningar och 12 nämnder. Kommunledningsförvaltningen är också förvaltning åt valnämnden, överförmyndarnämnden och krisledningsnämnden. Kommunledningsförvaltningen och serviceförvaltningen har kommunstyrelsen som nämnd.  

Barn och ungdomsförvaltningen       -             Barn och ungdomsnämnden
Handikappförvaltningen                   -             Handikappnämnden
Idrotts- och fritidsförvaltningen        -             Idrotts- och fritidsnämnden
Kommunledningsförvaltningen         -             Kommunstyrelsen, valnämnden, överförmyndarnämnden och krisledningsnämnden
Kulturförvaltningen                           -             Kulturnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen       -             Miljö- och byggnadsnämnden
Serviceförvaltningen                         -             Kommunstyrelsen
Socialförvaltningen                           -             Socialnämnden
Tekniska förvaltningen                     -             Tekniska nämnden
Utbildningsförvaltningen                  -             Utbildningsnämnden
Äldreförvaltningen                            -             Äldrenämnden
 
I nämnderna fattas de politiska besluten och därefter är det medarbetarna i förvaltningarna som verkställer dem. De som arbetar i förvaltningarna är inte politiskt tillsatta.