Login
Användare:    Lösenord:   

VECKANS FRÅGA

VISION:s värdegrund

 • VISION är en demokratisk organisation och varje medlem har
  därför rätt till inflytande över och stöd av organisationen.
   
 • VISION tror på individens vilja och kraft att utvecklas och att
  själv och gemensamt med andra ta ansvar.
   
 • VISION är ett partipolitiskt obundet fackförbund. Det innebär dock
  inte att vi är opolitiska. VISION tar ställning i frågor som är viktiga för
  medlemmarna. Vår arena är i första hand arbetslivet, men också
  frågor som berör eller påverkar arbetslivet och livet för medlemmarna.
   
 • VISION tror på gemenskap såväl på arbetsplatsen som i samhället i stort.
  Genom att gå samman kan vi åstadkomma mer och vi blir starkare
  tillsammans än var och en för sig. Gemenskapen och sammanhållningen
  är viktig och arbetsplatsens gemenskap är grunden för hur vi
  organiserar oss i VISION.
   
 • VISION tror att mångfalden bidrar till en fackföreningsrörelse som
  ger ökade möjligheter till framgång och styrka. Mångfald höjer
  kompetensnivån och förstärker möjligheterna till god
  medlemsservice och ett effektivt företrädarskap.
   
 • VISION har likabehandling och respekt för den enskilde som ledstjärna.
  Alla former av diskriminering och godtycke måste motverkas.
   
 • För VISION handlar solidaritet om medkänsla och förståelse för andra.